Macbook tastatur & Tidsregistrering app

Fokuser på landbrug og opgaverne, ikke time registrering systemer.

Hos Landbrug er time registrering helt unikt, da arbejdstiderne kan være korte, men med 24 timers bemanding. Heldigvis har vi hos Surfway erfaring med at tilbyde brugbare løsninger til vores landbrug, samt fødevarebranchen.

Ansættelsesformene kan være fuldtids, deltids, studiejob eller opgave baseret. Derfor er det ekstremt vigtigt at bruge et tidsregistreringssystem, der kan tilbyde den fleksibilitet til branchen.

Online eller offline stempelur
I branchen er den største udfordring, med hensyn til registrering af tider, manglende internetforbindelse. Det kan være at internetforbindelsen ikke fungerer optimalt alle steder eller at det ikke er muligt at få internetforbindelse.

Derfor benytter de fleste arbejdsgiver manual Excel tidsregistreringer eller en simpel tidsregistrering skabelon, som ikke altid er opdateret.

Da vi kender behovet, har vi taget hensyn til, at vores elektronik stempelur tidsregistrering med ansigt genkendelse/pin og fingeraftryk med nøgle/kort også skal kunne fungere, selvom der ikke findes internetforbindelse i området.

Slip gamle dags Excel skabeloner, papirlapper og blyanter væk

Vi søger for at alle time registreringer skal digitaliseres, hvor virksomheden nemt og hurtigt kan komme frem til de korrekte registreringer, til brug af dokumentation og løn.

Din virksomhed får den optimale fremtidige løsning, hvor du på ingen måde kommer til at savne gamle dags manual registreringer.

Lige så godt som andre brancher, kan du når som helst få mulighed for, at dine medarbejder kan registrere deres komme-gå tider på den måde, som de ønsker sig. Vi er den leverandør, da giver helt unik vinkel på workforce management og har løsninger, der passer til hver virksomheds behov.

Kombiner tidsregistrering med vagtplanlægning og kørsel/projektstyring hos landbrug
Det er meget rart at vide, hvad fremtidige medarbejder vagter kommer til at koste din virksomheden. Derfor har vi udvidet vores stempelur og tidsregistrering moduler til at kunne integreres med vores smart vagtplan system.

Ansættelses former for at registrere time registrering af landbrug medarbejder

Der findes flere forskellige medarbejder, ansættelses former som bl.a. fuldtids, deltids, løntilskud, studerende, vikar, frivillige eller freelancer.

Vores system er opsat til selv at kunne opdele medarbejderne efter deres ansættelsesform, afhængigt af deres vilkår. Alle medarbejder benytter det samme tidsregistreringssystem.

En arbejdsplads uden tillægs muligheder, kan skabe uro. En række undersøgelser fra European Employment, Social Affairs & Inclusion viste, at en arbejdsplads med tillægs muligheder, giver medarbejderne stor motivation, selvom opgaven er besværligt eller ligger udenfor normal arbejdstid. Samme undersøgelse viste også, at tillæg beløbet ikke er det vigtigste. Det er selve tillægget, som giver mening for at gør opgaven eller tiden til noget særligt.

Det kan nogle gange dreje sig om tillæg for bestemt tid, tillæg for bestemt dato, helligdage eller engangs tillæg til bestemte opgaver. På vores system har vi alle de muligheder med komplet smart futures, som hjælper dig og din virksomhed, med at automatiser uden manual beregning til alle medarbejder i virksomheden.

Registrering af tillæggene behøves ikke at registreres hver gang. Det kræver kun engangsopsætning. Efterfølgende vil systemet automatisk registrer det, ved medarbejderens komme/gå tidsregistrering.

kontor med tidsregistrering